top of page

TS. Vương Phan Tuấn

Nhóm 4: Y tế & Sức khỏe

TS. Vương Phan Tuấn là Giảng viên Cao cấp chuyên ngành Khoa học Máy tính tại Đại học Greenwich, Vương quốc Anh và là thành viên của Nhóm Nghiên cứu Bảo mật và Internet Vạn vật (IoT). Ông có bằng Tiến sĩ về Bảo mật Hệ thống Vật lý Mạng với 14 công trình nghiên cứu khoa học và hơn 15 năm kinh nghiệm quốc tế (học thuật & công nghiệp) trong Phát triển, Vận hành & Bảo trì Phần mềm cho các công ty Phần mềm, Ngân hàng và Viễn thông hàng đầu tại Hoa Kỳ (Microsoft Corp.), Vương quốc Anh (Đại học Greenwich và GeoLang), và Việt Nam (Ngân hàng GP và Hanoi Telecom Corp.). Bên cạnh đó, ông còn giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu tại Vương quốc Anh và Việt Nam về ứng dụng của học máy/học sâu.


📌 Đến với VSOD 2022, TS. Vương Phan Tuấn sẽ tham gia giảng dạy nhóm ngành Y Tế & Sức Khỏe. TS. Vương Phan Tuấn cùng PGS.TS. Lê Thanh Hà sẽ cùng các bạn học viên tìm hiểu về mối liên kết giữa Công nghệ và Y học, từ đó thảo luận “Giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống”, đặc biệt về khía cạnh “Hỗ trợ giao tiếp cho người bị tổn thương chức năng vận động”.

TS. Vương Phan Tuấn
bottom of page