top of page

PGS.TS.
Phùng Ngọc Kiên

Nhóm 6: Văn hoá, Nghệ thuật & Thiết kế

PGS.TS. Phùng Ngọc Kiên là Phó Giáo sư tại Phòng Văn học nước ngoài, Viện Văn học, VASS. Anh thực hiện luận án Tiến sĩ tại Pháp về tiếp nhận Văn chương Flaubert ở Việt Nam từ góc độ dịch thuật. Hiện nay, anh đang quan tâm các vấn đề của Văn học Pháp hiện đại; Xã hội học Nghệ thuật (Văn học và Điện ảnh); quá trình giao lưu Văn học và Văn hóa; Văn học Pháp ngữ; các vấn đề thuộc địa và phi thực dân hóa.


PGS.TS. Phùng Ngọc Kiên là tác giả của nhiều nghiên cứu văn học Pháp thế kỷ XIX và XX. Anh đã xuất bản một chuyên khảo về Flaubert ở Việt Nam (Những thế giới song song, khả thể và giới hạn trong tái diễn giải, NXB Tri Thức 2017). Ngoài ra, còn có thể kể đến một số nghiên cứu công bố trong và ngoài nước như: “Nghiên cứu xã hội học về trường hợp Trần Dần” trong "Nghiên cứu Văn học Việt Nam - Những khả năng và thách thức" thuộc Tủ sách Khoa học Xã hội Nhân văn Harvard - Yenching, NXB Thế giới 2009; "Xã hội học văn học" (đồng tác giả), NXB ĐHQG 2014; “Bàn thêm về nghệ thuật vị nghệ thuật”, trong "Những cạnh khía của lịch sử văn học", tủ sách “Hiểu Việt Nam”, NXB Hội Nhà Văn và Song Thuy bookstore, 2016; “Tự lực văn đoàn và chuẩn mực thẩm mỹ mới: tìm kiếm tự chủ văn chương qua hoạt động báo chí” trong "Phong Hóa thời hiện đại", NXB HNV & Tao Đàn, 2020; Ký ức - mơ của Baudelaire và Hàn Mạc Tử (Tạp chí nghiên cứu văn học, 2017)...


Bên cạnh đó, anh là dịch giả cho nhiều công trình của E. Auerbach ("Mimesis", Tri Thức 2014), của P. Bourdieu ("Quy tắc nghệ thuật", Tri Thức 2018).


Đồng hành cùng với VSOD 2022 với vai trò giảng viên nhóm ngành “Văn hóa, Nghệ thuật, Thiết kế”, PGS.TS. Phùng Ngọc Kiên sẽ mang tới những câu chuyện, những góc nhìn, phân tích, thông qua chủ đề: “Văn học đã dạy ta cách sống thế nào”.

PGS.TS.
Phùng Ngọc Kiên
bottom of page