top of page

PGS.TS. Lê Thanh Hà

Nhóm 4: Y tế & Sức khỏe

PGS.TS. Lê Thanh Hà hiện đang giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. PGS.TS. Lê Thanh Hà đảm nhận giảng dạy các môn học: Xử lý ảnh số, Thị giác máy và Truyền thông Đa phương tiện. Ngoài ra, ông cũng tổ chức các nhóm nghiên cứu liên quan đến trí tuệ nhân tạo, xử lý ảnh, tương tác người máy cho các ứng dụng hỗ trợ y tế và bảo tồn văn hóa. Trong quá trình làm việc, ông đã và đang thực hiện 15 dự án khoa học công nghệ được tài trợ bởi các tổ chức trong và ngoài nước, đã công bố trên 20 tạp chí quốc tế có uy tín (ISI), trên 30 hội nghị quốc tế, và đăng ký nhiều sáng chế.


Một số sản phẩm tiêu biểu do các nhóm nghiên cứu của PGS.TS. Lê Thanh Hà:

- Hệ thống BLIFE hỗ trợ giao tiếp cho người bị tổn thương chức năng vận động (http://blife.ai)

- Cổng thông tin DI SẢN SỐ bảo tồn và phát huy văn hóa phi việt nam (http://disanso.vn)

- Hệ thống TREALET hỗ trợ quảng bá thông tin di sản văn hóa

- Hệ thống VITAGE thực tại ảo di sản văn hóa Việt


Đến với VSOD 2022, PGS.TS. Lê Thanh Hà sẽ tham gia giảng dạy nhóm ngành Y Tế & Sức Khỏe. PGS.TS. Lê Thanh Hà cùng TS. Vương Phan Tuấn sẽ cùng các bạn học viên tìm hiểu về mối liên kết giữa Công nghệ và Y học, từ đó thảo luận “Giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống”, đặc biệt về khía cạnh “Hỗ trợ giao tiếp cho người bị tổn thương chức năng vận động”.

PGS.TS. Lê Thanh Hà
bottom of page