top of page

PGS.TS.
Nguyễn Văn Biên

Tọa đàm

PGS.TS. Nguyễn Văn BiênGiám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nghiệp vụ sư phạm, phụ trách bộ môn Phương pháp Dạy học Vật lí Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.


Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Văn Biên đã thực hiện các dự án, tiêu biểu như: là Đại diện Quốc gia (country leader) của dự án nghiên cứu MII-STEM với chủ đề: Giáo dục Khoa học ở Đông Nam Á: Đào tạo giáo viên về Chất lượng Giáo dục trong STEM; đảm nhận vai trò Chủ nhiệm nhiệm vụ cấp Bộ ‘xây dựng 15 chuyên đề kiến thức tích hợp’ để phục vụ bồi dưỡng, nâng cao năng lực dạy học tích hợp của giáo viên trung học; là chủ nhiệm đề tài “Xây dựng chủ đề tích hợp các môn khoa học tự nhiên để bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở”, đây là một trong những đề tài trọng điểm cấp Trường. Là tư vấn trong nước về giáo dục STEM của Chương trình phát triển giáo dục Trung học giai đoạn 2 (SESPD 2). Bên cạnh đó, ông cũng là cố vấn cấp cao về chương trình STEM của rất nhiều trường học tại Hà Nội.


PGS.TS. Nguyễn Văn Biên sẽ cùng các diễn giả khách mời khác trong Ban giảng viên & Chuyên gia VSOD 2022 tham gia Tọa đàm: “Giáo dục Khoa học - Kỹ thuật - Công nghệ tại Việt Nam: cơ hội và thách thức trong thời kỳ công nghệ”. Với bề dày kinh nghiệm của PGS.TS. Nguyễn Văn Biên, các bạn học viên của VSOD 2022 sẽ được mở rộng thêm các góc nhìn khác nhau của Giáo dục Khoa học - Kỹ thuật - Công nghệ tại Việt Nam trong bối cảnh đương thời.

PGS.TS. 
Nguyễn Văn Biên
bottom of page