top of page

Chị
Trần Hương Giang

Idea Talk

Chị Giang hiện là Trưởng phòng Thí nghiệm Tăng tốc đổi mới sáng tạo, phụ trách thử nghiệm của UNDP tại Việt Nam. Chị có hơn 17 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo, kinh doanh hướng đến người thu nhập thấp, cải thiện sinh kế cho người yếu thế và quản lý tài chính. Chị đã có nhiều năm kinh nghiệm quản lý tại Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu (Đan Mạch), Chương trình tăng tốc kinh doanh với người thu nhập thấp (Hà Lan) và Chương trình Đổi mới sáng tạo (Úc) cũng như các tổ chức quốc tế khác.


Chị là chuyên gia đổi mới sáng tạo xã hội trong lĩnh vực công và tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển chiến lược kinh doanh hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), hỗ trợ các nhà khoa học thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Chị là cố vấn kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn cũng như các mô hình kinh doanh tạo tác động, đồng thời là giám khảo và cố vấn trong các chương trình khoa học phân tích dữ liệu như ASEAN Data Science Explorer.


Đến với VSOD 2022, chị Giang sẽ mang đến bài giảng với chủ đề “Sáng tạo thích ứng trước những thách thức toàn cầu” dành cho các bạn học viên.

Chị
Trần Hương Giang
bottom of page