top of page

Chị Tống Liên Anh

Nhóm 5: Giáo dục & Đào tạo

Chị Tống Liên Anh là chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục người lớn và học tập suốt đời. Chị Liên Anh tham gia nhiều chương trình, dự án liên quan của các tổ chức như UNESCO, DVV International, SEAMEO CELLL với vai trò là chuyên gia/ cố vấn. Bên cạnh đó, chị là thành viên của PIMA - Mạng lưới Chuyên gia, Nhà hoạt động xã hội và Học giả về Giáo dục người lớn và Học tập suốt đời quốc tế.


Chị Liên Anh nhận được học bổng toàn phần của Chính phủ Úc (Australia Awards Scholarship) để theo học và đã tốt nghiệp loại xuất sắc Chương trình Thạc sĩ giáo dục tại Đại học Monash, Úc vào năm 2018. Ngoài ra, chị cũng hai lần nhận học bổng của Viện Học tập suốt đời của UNESCO (CONFINTEA VI Fellowship năm 2016 và Policy Scholarship năm 2020). Chị Liên Anh còn được biết đến là một dịch giả của một số cuốn sách best-seller và là một chuyên gia khai vấn (professional certified coach) được chứng nhận bởi Liên đoàn khai vấn quốc tế ICF.


Quan tâm đến các hoạt động vì cộng đồng, chị Liên Anh đã cùng với những người bạn của mình xây dựng hơn 350 tủ sách và 8 câu lạc bộ STEM trang bị robot miễn phí cho các trường học, cơ sở giáo dục tại miền núi, nông thôn. Chị cũng đồng hành cùng các tổ chức như Ngôi nhà trí tuệ, Tủ sách Nhân ái, Quỹ Đồng lòng… trong các hoạt động phát triển bền vững.


Đến với VSOD 2022, chị Liên Anh sẽ trao đổi với các học viên về chủ đề “Học tập suốt đời và sự phát triển của các cộng đồng học tập” - mang đến góc nhìn mới về học tập và phát triển nguồn nhân lực tại các cơ quan, doanh nghiệp, các cộng đồng dân cư nông thôn và thành thị.

Chị Tống Liên Anh
bottom of page