top of page

Chị
Nguyễn Phương Linh

Tọa đàm

Chị Nguyễn Phương Linh là Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lí phát triển bền vững (MSD) từ năm 2008. Cùng với MSD, chị Phương Linh đã phát triển Phương pháp ODIC (Phương pháp Phát triển Tổ chức bằng Văn hoá truyền cảm hứng) để nâng cao năng lực cho các tổ chức địa phương và mang tới các chương trình nâng cao năng lực cho hàng trăm tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp tại Việt Nam theo hướng Phát triển Bền vững (SDGs), nâng cao trách nhiệm xã hội và tính minh bạch. Chị cũng là người biên soạn và xuất bản nhiều cuốn sách, cẩm nang và nghiên cứu đa dạng liên quan tới phát triển bền vững, Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và ESGs, Giáo dục về Quyền Trẻ em, Kỹ năng số, v.v.


Ở cấp quốc gia, chị Linh là điều phối viên quốc gia của Đối tác “Không để ai bị bỏ lại phía sau” Việt Nam (LNOB Việt Nam), Mạng lưới Quản trị Quyền Trẻ em (CRG) và Thành viên Ban điều hành Mạng lưới Ngăn ngừa và Ứng phó Bạo lực Giới Việt Nam (GBVNET). Chị Phương Linh cũng là chuyên gia tư vấn cho các cơ quan chính phủ Việt Nam như Quốc hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, v.v. trong các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững, thực hiện quyền phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật và thúc đẩy hoạt động của các tổ chức xã hội - cộng đồng, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, …


Trên cấp độ quốc tế, chị Linh hiện là Đồng phó chủ tịch của Asia Development Alliance (ADA) và Ban điều hành Đối tác không ai bị bỏ lại phía sau toàn cầu. Chị cũng là diễn giả và chuyên gia trong các sự kiện, chương trình tại hơn 40 quốc gia trên thế giới.


Đến với VSOD 2022, chị Phương Linh sẽ là khách mời của Tọa đàm “Tiếp cận, kiến tạo các dự án phát triển bền vững tại Việt Nam trên nền tảng khoa học, kinh tế và xã hội”. Khoa học là một nguồn lực mạnh mẽ có thể giúp con người giải quyết những thách thức, những vấn đề lớn mà thế giới đang đối mặt một cách hiệu quả hơn, sáng tạo hơn và tạo ra những tác động lớn hơn một cách hiệu quả và bền vững.

Chị
Nguyễn Phương Linh
bottom of page