top of page

Chị Lê Anh Lan

Nhóm 5: Giáo dục & Đào tạo

Sự nghiệp của cô Anh Lan được định hướng bởi niềm khao khát hỗ trợ trẻ em trên toàn thế giới, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn, nhằm giúp các em phát huy hết tiềm năng của mình thông qua việc tiếp cận với nền giáo dục chất lượng và hòa nhập.


Trong 28 năm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh và phát triển, cô đã cống hiến 18 năm cuộc đời mình cho lĩnh vực giáo dục của UNICEF Việt Nam. Công việc của cô phần lớn tập trung vào làm việc với chính quyền trung ương và địa phương để thực hiện, điều phối, phát triển, và giám sát các chiến lược giáo dục. Ngoài công việc chính của cô là hợp tác với các đối tác phát triển, cô còn làm việc với nhiều thanh thiếu niên nhằm thúc đẩy các chương trình giáo dục, vận động cho sự hòa nhập xã hội – và tăng cường trách nhiệm giải trình của mọi bên liên quan đối với kết quả dự án.


Cô Anh Lan cũng đã đồng hành với mạng lưới đối tác toàn cầu để đặt sự công bằng, học tập và kỹ năng vào trọng tâm các chương trình giáo dục của UNICEF, đặc biệt chú trọng đến sự tham gia của thanh thiếu niên và công dân, quá trình phát triển cảm xúc xã hội, học tập sớm, kỹ năng chuyển đổi, giáo dục cho trẻ em khuyết tật, trẻ em dân tộc thiểu số, cải thiện kết quả học tập, xóa mù số và củng cố hệ thống giáo dục. Cô Anh Lan bắt đầu sự nghiệp của mình là một giáo viên tiếng Anh. Đây là một trải nghiệm mà cô luôn trân quý, vì nó góp phần giúp cô áp dụng hiệu quả các chính sách giáo dục vào thực tế hàng ngày trong lớp học.


Đến với VSOD 2022, cô sẽ đem đến bài giảng với chủ đề “Công bằng trong giáo dục phổ thông”. Trong vòng 10 năm trở lại đây, giáo dục Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên, vẫn còn những nhóm trẻ em bị bỏ lại phía sau và nhiều chỉ tiêu mà Việt Nam đã cam kết trong mục tiêu phát triển bền vững 2030 vẫn chỉ là tham vọng. Vậy những khoảng trống này là gì? Tác động của COVID-19 tới việc học tập và phát triển của trẻ ra sao? Giải pháp nào cho Việt Nam để đảm bảo công bằng trong giáo dục phổ thông trong thời gian tới? Những vấn đề này sẽ được đưa ra trao đổi và thảo luận với các học viên của VSOD 2022!


Chị Lê Anh Lan
bottom of page