top of page

Anh
Minh Đào

Workshop

Anh Minh Đào là người phát triển Trạm Đọc và sáng lập dự án Đại Học Tự Học, đồng thời là tác giả của hai quyển chuyên luận "Rồi cũng sẽ qua: Về hi vọng, sự vượt qua và những gì còn ở lại" và “Khi Người Ấy Nói Lời Yêu, Có Rất Nhiều Điều Bạn Nên Nghĩ”. Văn phong của anh có tính cô đặc và phản tư không thể nhầm lẫn, khuyến khích độc giả không chỉ đọc sách, mà còn quay trở lại “đọc” chính con người mình.


Ngoài ra anh còn là nhà giáo dục, nhà phê bình sách, phim, blogger, nhà tư vấn. Với mong muốn đưa giáo dục khai phóng trở nên gần gũi hơn với Việt Nam, anh đã từng tổ chức, làm diễn giả của hơn 50 lớp học giáo dục khai phóng dành cho các bạn trẻ đam mê tri thức. Các bài phân tích, điểm sách, chia sẻ về chủ đề tâm lý, giáo dục, xã hội... của anh đã tiếp cận hàng trăm nghìn độc giả yêu mến văn hóa đọc tại Việt Nam và nước ngoài. Tham dự các buổi hội thảo, lớp học của anh, các học viên có cơ hội nhìn lại, cùng nhau suy tư về cuộc đời và những câu hỏi của nó, đồng thời tìm hiểu về thế giới bên trong của chính mình.


Với niềm đam mê giáo dục, đánh giá cao yếu tố cảm xúc trong lớp học, và theo đuổi tư duy giáo dục khai phóng, Anh Minh Đào sẽ đồng hành với Trường học Phát triển Việt Nam (VSOD) 2022 trong vai trò chuyên gia. Bằng kinh nghiệm sáng tạo nội dung, áp dụng tư duy truyền thông vào dạy học, anh hướng học viên đến hình thành tư duy phản biện, giúp học viên tìm hiểu về chính mình, giải phóng con người khỏi chính họ.

Anh
Minh Đào
bottom of page