top of page

Anh
Phạm Quốc Đăng Khoa

Môn Nền tảng

Anh Phạm Quốc Đăng Khoa (Darren Pham) hiện là Giám đốc sản phẩm (Director of Product Management) cho nền tảng điện toán đám mây (Cloud computing) tại VMware, một trong những công ty phần mềm  lớn nhất thế giới. 


Trong sự nghiệp công tác tại VMware, anh Darren đã từng kinh qua nhiều vị trí khác nhau: Tiếp thị sản phẩm (Product Marketing), Vận hành doanh nghiệp (Business Operations), Giám đốc chiến lược (Director of Strategy). Anh tham gia trong việc phát triển sản phẩm Cloud Foundation từ con số 0 đến doanh thu hơn 1 tỷ đô la mỗi năm.


Trước khi làm việc cho VMware, and Darren công tác trong bộ phận kế hoạch cung cầu (Worldwide Supply Chain Management) tại Apple, nơi anh xây dựng kế hoạch chuỗi cung ứng cho các sản phẩm của Apple trên toàn thế giới. Các kinh nghiệm chuyên môn khác anh từng trải qua bao gồm Phân tích dữ liệu (analytics) và Tư vấn (business consulting)


Bên cạnh công việc chính tại VMware, anh Darren đồng thời cũng tham gia vào một công ty start-up phát triền công nghệ cho Blockchain/Bitcoin và là cố vấn (advisor) cho một số start-up.


Anh Darren học ngành CNTT tại trường ĐH KHTN HCM, và hoàn thành chương trình MBA tại Trường Kinh doanh Goizueta, Đại học Emory ở Atlanta. Anh là diễn giả thường xuyên tại các hội nghị chuyên ngành về điện toán đám mây. Anh hiện đang sinh sống và làm việc tại Thung lũng Silicon, California, Hoa Kỳ.


Với những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình làm việc qua nhiều lĩnh vực và vị trí khác nhau, anh Darren Phạm sẽ mang đến những chia sẻ cho việc chuyển hoá bản thân cho việc phát triển sự nghiệp. Từ đó bạn có thể sẵn sàng trong việc lựa chọn để chuyển từ kỹ thuật sang quản lý, và từ chuyên gia sang lãnh đạo.

Anh 
Phạm Quốc Đăng Khoa
bottom of page