top of page

Ông
Lê Nguyễn Trường Giang

Tọa đàm

Ông Lê Nguyễn Trường Giang hiện đang là Viện trưởng Viện chiến lược Chuyển đổi số. Ngoài ra, ông còn là Chủ tịch Công ty CSCI Indochina và Giám đốc Công ty Scarlet Kite. Ông là một chiến lược gia, người kiến tạo nên phương thức CSCI (Complex of Strategy, Communications and Investment). Đây là phương thức giải quyết các vấn đề trong quản trị nhà nước, đầu tư, điều hành doanh nghiệp và chuyển đổi số. Hiện nay mô hình 8 bước chuyển đổi số của CSCI đang được áp dụng tại nhiều cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị giảng dạy và nghiên cứu tại Việt Nam.


Ông có chuyên môn sâu về Chiến lược và Quản trị chiến lược; Hệ thống quản trị-sản xuất; Thiết kế tổ chức; Thiết kế sản phẩm-dịch vụ... Tại Việt Nam, ông đang là một trong những người đi tiên phong trong lĩnh vực Chuyển đổi số; Truyền thông số và Tái tổ chức/tái cấu trúc/tái định hình các doanh nghiệp/tổ chức. Một số đối tác và khách hàng của ông bao gồm Vingroup, Viettel, FPT, QNS, Vinasoy, TLR, FTU, MOF, MOI, MOT, VCCorp… Ông đã trực tiếp quản trị các doanh nghiệp của mình trong nhiều lĩnh vực và tư vấn, đào tạo cho nhiều tổ chức/doanh nghiệp cả trong khối kinh doanh-sản xuất; khối quản lý nhà nước, khối nghiên cứu-đào tạo truyền thông trong 20 năm qua.


Đến với VSOD 2022, chuyên gia Lê Nguyễn Trường Giang sẽ tham gia chia sẻ trong tọa đàm "Tăng trưởng bao trùm: tiềm năng của Việt Nam trong thời kỳ khoa học công nghệ". Đây chắc chắn sẽ là một cơ hội tuyệt vời để các bạn học viên VSOD được lắng nghe và giải đáp những thắc mắc liên quan đến những vấn đề về phát triển bền vững trong kỷ nguyên chuyển đổi số.


Ông
Lê Nguyễn Trường Giang
bottom of page