Ban Giảng viên & Chuyên gia

Cùng với Hội đồng Cố vấn là những người dựng xây nền tảng, Ban Giảng viên & Chuyên gia chính là những người trực tiếp mang tri thức và kinh nghiệm đến cho học viên, hướng đến trang bị cho các bạn góc nhìn đa chiều và tư duy phát triển bền vững. Từ đó, học viên VSOD có thể cùng nhau góp phần xây dựng và đưa ra những giải pháp liên ngành để giải quyết các vấn đề xã hội.


Họ là:

  • Các Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực chuyên môn của mình;

  • Những người đã hoặc đang làm việc tại các tổ chức uy tín với nhiều năm kinh nghiệm;

  • Chuyên gia trong các lĩnh vực thuộc tám (08) nhóm Chuyên ngành mà Trường học đề ra.


Đến với VSOD 2022, học viên sẽ có cơ hội được lắng nghe chia sẻ những câu chuyện và trải nghiệm thực tế trong việc xây dựng các dự án cộng đồng hướng đến tạo tác động tích cực và bền vững.

TS. Nguyễn Tuệ Anh (Jenny)

TS. Nguyễn Tuệ Anh (Jenny)

Môn Nền tảng

TS. Tuệ Anh mong muốn chia sẻ với các bạn học viên cách vận hành của nền kinh tế cũng như các chính sách liên quan, hỗ trợ các bạn trẻ một cách tiếp cận dễ dàng hơn đối với kinh tế học.

TS. Khưu Thùy Dương

TS. Khưu Thùy Dương

Nhóm 1: Khoa học Cơ bản & Khoa học Ứng dụng

Đến với VSOD 2022, TS. Khưu Thùy Dương sẽ chia sẻ về chủ đề “Bảo tồn Đa dạng Sinh học (ĐDSH) hướng tới phát triển bền vững: Góc nhìn từ công tác bảo tồn rùa biển”.

Anh 
Nguyễn Minh Đức

Anh
Nguyễn Minh Đức

Nhóm 3: Khoa học dữ liệu & Chuỗi cung ứng

Đến với VSOD 2022, anh Nguyễn Minh Đức sẽ mang tới cho các học viên một góc nhìn có chiều sâu về “an toàn thông tin” - một từ khóa mới nhưng vô cùng quan trọng trong giai đoạn chuyển đổi số.

Anh
Võ Tuấn Sơn

Anh
Võ Tuấn Sơn

Nhóm 7: Khoa học Xã hội & Truyền thông

Với kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức quốc tế và phi chính phủ, anh Sơn sẽ mang đến VSOD những góc nhìn thực tế và mới mẻ về những chủ đề như đổi mới sáng tạo và áp dụng công nghệ trong ngành Nhân học, đạo đức về Khoa học và Công nghệ.

Ông
Đỗ Hoàng Sơn

Ông
Đỗ Hoàng Sơn

Tọa đàm

Đến với VSOD 2022, ông Đỗ Hoàng Sơn sẽ tham gia với vai trò diễn giả của tọa đàm “Giáo dục Khoa học - Kỹ thuật - Công nghệ tại Việt Nam: cơ hội và thách thức trong thời kỳ công nghệ”.

Anh
Minh Đào

Anh
Minh Đào

Workshop

Bằng kinh nghiệm sáng tạo nội dung, áp dụng tư duy truyền thông vào dạy học, anh hướng học viên đến hình thành tư duy phản biện, giúp học viên tìm hiểu về chính mình, giải phóng con người khỏi chính họ.

Anh 
Phạm Quốc Đăng Khoa

Anh
Phạm Quốc Đăng Khoa

Môn Nền tảng

Với những kinh nghiệm làm việc tại nhiều lĩnh vực và vị trí khác nhau, anh Darren Phạm sẽ mang đến những chia sẻ cho việc chuyển hoá bản thân cho việc phát triển sự nghiệp.

TS. Lê Hoàng Sinh

TS. Lê Hoàng Sinh

Nhóm 2: Kỹ thuật & Đổi mới sáng tạo

Đến với VSOD 2022, TS. Sinh sẽ chia sẻ về chủ đề “Vai trò của Công Nghệ Nano trong phát triển bền vững”

TS. Vương Phan Tuấn

TS. Vương Phan Tuấn

Nhóm 4: Y tế & Sức khỏe

Đến với VSOD 2022, TS. Vương Phan Tuấn và PGS.TS. Lê Thanh Hà sẽ cùng các bạn học viên tìm hiểu về mối liên kết giữa Công nghệ và Y học, từ đó thảo luận “Giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Chị
Nguyễn Như Quỳnh

Chị
Nguyễn Như Quỳnh

Nhóm 8: Kinh doanh & Quản lý

Chị Quỳnh sẽ đồng hành cùng Trường học Phát triển Việt Nam 2022 với vai trò Chuyên gia và mang tới bài giảng về chủ đề “Kinh doanh sáng tạo hướng tới các tác động tích cực cho xã hội và môi trường”

Chị
Đào Thị Hồng Quyên

Chị
Đào Thị Hồng Quyên

Tọa đàm

Đến với VSOD 2022, chị Hồng Quyên sẽ cùng các thầy cô tham dự tọa đàm “Giáo dục Khoa học - Kỹ thuật - Công nghệ tại Việt Nam: cơ hội và thách thức trong thời kỳ công nghệ” để cùng bàn luận và chia sẻ các góc nhìn giá trị.

TS. Michel Jarraud

TS. Michel Jarraud

Môn Nền tảng

Tại VSOD 2022, TS. Michel Jarraud sẽ mang đến những kiến thức chuyên môn và các góc nhìn thực tiễn về vấn đề đạo đức xoay quanh chủ đề biến đổi khí hậu.

KTS. Lê Quang

KTS. Lê Quang

Nhóm 2: Kỹ thuật & Đổi mới sáng tạo

Đến với VSOD 2022, KTS Lê Quang sẽ đem đến bài giảng về chủ đề ‘Mobility (re)shaping Cities’ (Phương tiện (tái) định hình thành phố).

PGS.TS. Lê Thanh Hà

PGS.TS. Lê Thanh Hà

Nhóm 4: Y tế & Sức khỏe

Đến với VSOD 2022, PGS.TS. Lê Thanh Hà và TS. Vương Phan Tuấn sẽ cùng các bạn học viên tìm hiểu về mối liên kết giữa Công nghệ và Y học.

PGS.TS. 
Nguyễn Hồng Quân

PGS.TS.
Nguyễn Hồng Quân

Nhóm 8: Kinh doanh & Quản lý

Đồng hành với VSOD 2022, PGS.TS. Nguyễn Hồng Quân mong muốn xây dựng và phát triển tinh thần nghiên cứu khoa học ứng dụng trong xu hướng chuyển đổi kinh doanh và quản lý doanh nghiệp bền vững.

PGS.TS. 
Nguyễn Văn Biên

PGS.TS.
Nguyễn Văn Biên

Tọa đàm

PGS.TS. Nguyễn Văn Biên sẽ cùng các diễn giả khách mời khác trong Ban giảng viên & Chuyên gia VSOD 2022 tham gia Tọa đàm: “Giáo dục Khoa học - Kỹ thuật - Công nghệ tại Việt Nam: cơ hội và thách thức trong thời kỳ công nghệ”.